Spiriduºii din poveste, au venit sã-mi dea de veste, cã ai fost foarte cuminte ºi-ai ghetuþe lustruite. Moºul sã fie...

Mesaj din categoria: Mesaje de Mos Nicolae, Sfantul Nicolae

propus: 5 Dec 2009
Spiriduºii din poveste, au venit sã-mi dea de veste, cã ai fost foarte cuminte ºi-ai ghetuþe lustruite. Moºul sã fie...

Spiriduºii din poveste, au venit sã-mi dea de veste, cã ai fost foarte cuminte ºi-ai ghetuþe lustruite.
Moºul sã fie darnic cu tine anul acesta. Iar dacã eºti sãnãtos, fericit, înconjurat de cei dragi, atunci Moº Niculae deja a venit!

Noroc! Anul ãsta am hotãrât sã fiu cuminte ºi sã-mi pregãtesc din timp cizmuliþele. ...Aºteptându-l pe Moº Nicolae! Noroc!
mesaj precedent
La Mulþi Ani de Sfântul Nicolae! Râsul este soarele ce alungã iarna de pe chipul oamenilor. Sã fiþi mereu fericiþi alãturi de cei dragi! ªi nu uitaþi sã vã pregãtiþi getuþele!
mesaj urmator

De Sfântul Nicolae, fiþi buni cu toþi
cei din jur, inclusiv cu cei pe care nu
îi cunoaºteþi, diferenþele între
noi sunt mai mici decât ºtim. <br>
<br>Generozitatea ajutã atât pe cei
care ...De Sfântul Nicolae, fiþi buni cu toþi cei din jur, inclusiv cu cei pe care nu îi cunoaºteþi, diferenþele între noi sunt mai mici decât ºtim.

Generozitatea ajutã atât pe cei care primesc, dar mai ales pe cei care dãruiesc.

De Sfântul Nicolae, sã ne simþim mai generoºi, mai iubiþi, mai calmi. Iar Dumnezeu sã întoarcã generozitatea asupra noastrã, a tuturor. ... deschide mesajul

Mesaje de Mos Nicolae, Sfantul Nicolae Miercuri, 3 Decembrie 2014


Dragã Moº Nicolae, <br>Te rog sa aduci
sãnãtate ºi fericire familiei ºi
prietenilor mei. <br>Mulþumesc. <br>La
Mulþi Ani!Dragã Moº Nicolae,
Te rog sa aduci sãnãtate ºi fericire familiei ºi prietenilor mei.
Mulþumesc.
La Mulþi Ani! ... deschide mesajul

Mesaje de Mos Nicolae, Sfantul Nicolae Joi, 5 Decembrie 2013


Îþi urez ca Moº Nicolae <br>Sã îþi
aducã-n ghete, <br>Bucurie, speranþã
ºi fericire <br>Dar ºi multe cadouri
frumoase! <br>La Mulþi Ani!Îþi urez ca Moº Nicolae
Sã îþi aducã-n ghete,
Bucurie, speranþã ºi fericire
Dar ºi multe cadouri frumoase!
La Mulþi Ani! ... deschide mesajul

Mesaje de Mos Nicolae, Sfantul Nicolae Joi, 5 Decembrie 2013